Gençlerin İstihdan Edilebilirliği, Eskişehir (Youth Employability Project)                                                                                                                           

esgipTürkiye oldukça önemli bir sanayi ve iş potansiyeline sahip olmasına rağmen bu potansiyelini yeterince kullanamamakta, büyüme ve ekonomik gelişimi beklenenin altında kalmaktadır. İşletmelerdeki üretim verimliliği farklı sebeplerle beklenenden düşük olabilmektedir. Bunların başında ise insan faktörü yer almaktadır. Nitelikli teknik ve idari personelin yetersizliği verimliliğin önündeki en önemli etkenlerdendir. Niteliksiz iş gücü, telafisi zor kayıplara ve aksamalara yol açmaktadır. Telafisi kolay görünen bir hata dahi yarattığı zaman kaybıyla verimi düşürmekte, verimliliği arttıracak aksiyonları geciktirebilmektedir. Verimliliği arttıracak teknik/sistemsel vb. aksiyonların gerçekleştirilebilmesi için mevcut düzenin kalıcı, sürprizlerden mümkün olduğunca uzak devam edebilmesi gerekmektedir. Bu noktada sorunun çözümü için ilk adım mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesiyle mümkündür.

Teknik eğitim mezunlarının gelişmişlik düzeyi ve yeterliliğinin sınırlarını onları istihdam edecek olan sanayici çizmelidir. Sanayi, ihtiyaçlarını ortaya koymalı, eğitimci ise bu ihtiyaçları karşılamak için neler yapabileceğini tartmalıdır. Mevcut meslek eğitimimiz ne yazık ki bu sınırları tam olarak bilememektedir. Bildikleri kadarının uygulanmasının önünde de çok farklı engeller bulunmaktadır. Bu engellerin ortadan kalkması ve sorunlara çözümlerin bulunması ülkenin bir kesiminin yaşam kalitesini yükseltmekten, ülke ekonomisini iyileştirmeye kadar birçok konuda fayda sağlayacaktır. Böyle bir sonuca ulaşmak, birçok kişi/kuruluşun el ele omuz omuza aynı amaç için bir araya gelmesiyle mümkündür. Bu gruplar içinde sanayi, üretimiyle, teknolojisi ve bilgi kaynaklarıyla adeta bir lokomotif görevi görmektedir. Kilit noktadaki en önemli diğer kuruluş ise kuşkusuz okuldur. Buna rağmen hedeflere ulaşabilmek odalar, öğrenciler, veliler ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları olmaksızın imkansızdır. Doğru bir sistem kurulmasına duyulan gereksinim sistemin her alanının bu amacın içinde yer alması gerekliliğini getirmektedir.

‘Gençlerin İstihdam Edilebilirliği’ projesi bu birlikteliği ve hedefe hep birlikte kilitlenmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin istihdam edilebilir, yeterli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olarak mezun olmaları, yani sonucu değiştirmek için kök sebepteki sorunları çözümlemek, en temeldeki amacımızdır. En önemli başarı kriterimiz ise sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliği olmayan, geçici sonuçlarla bitirilmiş bir proje bize göre hedefe kilitlenememiş, amacına ulaşamamıştır. Yöntemimiz ise, ‘yaşayan’ bir proje sürdürebilmek için, sık sık değerlendirmeleri, eksiklik analizlerini, gerekli değişiklikleri, gerçeğe uygunluğu hep öncelemeyi içermektedir.

‘Gençlerin İstihdam Edilebilirliği’ projesi Eskişehir ve Meksika’da yürütülmektedir. Gururla belirtmeliyiz ki Eskişehir’deki projenin kapsamı şimdiye kadar yapılmış projeler içinde en kapsamlı olanlar arasındadır. Proje, Avusturya’nın en büyük sanayi kuruluşlarından RHI’nin desteği ve ADA ve ICEP’in yönetimiyle gerçekleşmektedir. Projenin finansal destek sağlayıcısı  RHI,  Türkiye’de Magnezit A.Ş. (RHI Türkiye) tarafından temsil edilmektedir. Projenin Türkiye lideri TEGEV Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfıdır;  know-how sağlama ve uygulama ise TEGEV Akreditasyon Sınav ve Belgelendirme Hizmetleri AŞ (CbyT) tarafından yapılmaktadır. Projenin paydaşları  arasında mesleki eğitimde dünya liderlerinden FESTO yer almaktadır. Projenin diğer paydaşları ise Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Eskişehir sanayi kuruluşları ve Eskişehir Sanayi Odasıdır.