Ne Yapıyoruz?

ne yapiyoruzCbyT faaliyetlerinin ana hedefi “yetkinlik geliştirme”dir. Bu sebeple CbyT hizmet platformlarınıyetkinlik değerlendirmesi, geliştirilmesi ve ölçülmesi çerçevesinde oluşturmuştur.

Bir işyerinde her departman ve seviyede çalışan insanların yetkinlik düzeylerinin tespit edilmesi, meslek standartlarına ve işyeri şartlarına uygun, olması gereken düzeye yükseltilmesi gibi konular bünyesinde akıl yönetimi, yetenek yönetimi, değişim yönetimi gibi bir çok konuyu barındırır.

Bütünlüklü bir yetkinlik çalışması yapmak aslında maliyetleri yükseltmeden, işetmelerin kendi kaynaklarını kullanarak oluşturulacak bir çok sistemle sürdürülebilir kılınabilir.

TEGEV(Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı) 1994 yılında kurulmasını takiben mesleki beceri ve yetkinlik geliştirmeyi hedef konu haline getirmiş ve 2015 yılında TEGEV Mesleki Teknik Eğitim Araştırma Merkezi’nin kurulmasıyla Şirket Tabanlı Eğitimlerde Yetkinlik Geliştirme incelenmeye başlanmıştır. CbyT, 2010 yılında TEGEV(Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı) ’in bir iştiraki olarak kurulmasıyla, yetkinlik çalışmalarına profesyonel olarak devam etmiştir. 20 yılı aşkın bilgi birikimine ve deneyime sahiptir.