Kalite Politikamız

CbyT Kalite Yönetim Sistemi  ISO 9001 standardına uygun olarak yapılandırılmıştır.

CbyT, tarafsızlık, eşitlik ve güvenilirlik esaslarından ödün vermeyecek ilkeleriyle;

 • Bütün platformlarında verdiği hizmetlerin sorumluluğunu taşır ve bu hizmetlerin topluma katkılarını gözetir.
 • Tutarlı, dinamik yapısı ve bilimsel yaklaşımıyla sürekli iyileştirmeye önem verir.
 • Ulusal ve Uluslararası platformlarda, gelişimiyle örnek gösterilen bir kuruluş olmayı hedefler.
 • Müşteri odaklıdır.
 • Ürün ve hizmette kaliteden ödün vermeden en iyi olmak için çalışır.
 • Bütün platformlarında çalışan personel, etik, şeffaflık ve gizlilik kurallarına tam olarak uyar.
 • Öğrenen bir organizasyon olarak kurumsallaşmanın önemine inanır.
 • Sınav ve Belgelendirme Platformunu diğer aktivitelerinden bağımsız olarak yürütür.
 • İnsani ve toplumsal değerlere saygı duyar.

 

Kalite İlkelerimiz

 • Bağımsızlık ve Tarafsızlık: CbyT, bütün faaliyetlerinde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine uyar. Bu ilkeyi zedeleyecek hiç bir faaliyetin içerisinde yer almaz. Bunun için paydaşlar ve ilgili taraflarla olan ilişkilerini kimseye ayrıcalık sağlanmasına izin vermeyecek şekilde düzenler.
 • Çıkar Çatışmalarını Önleme: CbyT, ilgili kişilerin ve personelinin çıkar çatışmalarını önleme konusundaki sorumluluklarını onlara anlatır ve taahhütnamelerle imza altına alır.
 • Saydamlık: CbyT, her türlü faaliyetini açıklık ve saydamlık ilkelerine göre yürütür. Verdiği hizmetler ile ilgili olarak tarafların ihtiyacı olan bilgileri talep edilmeksizin ulaşılabilecek şekilde web sitesinde yayınlar.
 • Gizlilik: CbyT, faaliyetleri sırasında elde ettiği bütün kişisel bilgilerin gizliliğini taahhüt eder.