Biz Kimiz?

Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı ’nın iştiraki olan TEGEV Akreditasyon Sınav ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. (Kısaca “CbyT) tüm platformlarıyla yetkinlik geliştirme çalışmaları yapmakta ve istihdam edilebilir, bilgi, beceri, tutum ve davranış seviyeleri yüksek teknik işgücünü Türk sanayisine kazandırmaktadır.

CbyT adını Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı’yla yaptığı işbirliğinden (Certified by TEGEV) almıştır. TEGEV 1994 yılında kurulduğunda CbyT çalışmalarına TEGEV bünyesindeki bir çalışma komitesi olarak başlamıştır. Çalışmalarını TEGEV bünyesinde ve işbirliğinde yürüten CbyT ‘nin 2010 yılında artık ayrı bir organizasyonel yapıya sahip olması gerektiği görülmüş, şirket olarak kurulmuştur. Aynı yıl Stuttgart IHK ( Stuttgart Sanayi ve Ticaret Odası) ile sözleşme imzalayarak Stuttgart IHK adına Türkiye’de sınav ve belgelendirme faaliyeti yürütebilen tek kurum olmuştur. 2013’ten beri belgelendirme faaliyetlerini AHK (Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası) kapsamında devam ettirmektedir. CbyT’nin TEGEV ile olan işbirliği çalışmaları da kesintisiz olarak devam etmektedir.

CbyT, şirketlerdeki çalışan yetkinlik düzeylerini Avrupa ve Türkiye’de geçerli olan meslek standartları çerçevesinde ölçmekte ve şirketlerin büyüme stratejilerini daha hızlı gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Entelektüel değerin insan kaynağında olduğu bilincinden hareketle şirket tabanlı eğitimde kalite güvence sistemini kurmakta ve  şirketlerin geleceğinin sağlam temeller üzerine oturmasına yardımcı olmaktadır.

CbyT’nin hizmetlerini kısaca şu grafikle özetleyebiliriz;

Platformlarımız