CoBET®

Company Based Education and Training – CoBET® Sistemi yaşam boyu öğrenme felsefesine dayanan, çalışanların bilgi birikimlerini birbirine aktardığı, canlı ve kendini sürekli yenileyen bir Eğitimde Kalite Güvence Sistemidir.

CoBET® Sisteminin temel özelliği, şirketlerin kendi öz kaynaklarını kullanarak mentörlük, iş başında eğitim ve akademi sistemlerini kurarak elde edilen verimlilik artışıdır. Böylelikle sistem sürekli kendini yenileyen, kurum kültürünü yaşatan, eğitimde dışarıya bağımlılığı azaltan canlı bir organizma gibi gelişir.

Şirketler sektörleri, büyüklükleri, teknolojik gelişmişlikleri, yönetim sistemleri ve bir çok unsura dayalı olarak farklı yapılar göstermektedir. Bu farklılıklardan dolayı CoBET® Sistemi akıl, yetenek ve değişim yönetim prensipleri doğrultusunda her şirket için özel olarak tasarlanır.

Araştırmalar, klasik yöntemlerle yapılan eğitim programlarının sonucunda öğrenmenin oranlarını şöyle veriyor:

cobet

Grafikte de görüldüğü üzere, bir eğitim programı tamamlandıktan bir saat sonraki öğrenme oranı %58’e, bir hafta sonraki öğrenme oranı %30’a ve bir ay sonraki öğrenme oranı %13 ‘e kadar düşmektedir.

Örneğin, eğitime yapılan 1000 TL’lik bir harcama öğrenme oranları ile kıyaslandığında, bir ay sonra ancak 130 TL’lik (%13) öğrenmenin söz konusu olduğu görülmektedir. Yeni mentörlük yaklaşımını uygulayan CoBET®‘in hedefi bu 870 TL’lik kaybın önüne geçmektir.