Sınav ve Belgelendirme

AHKSınav ve Belgelendirme hizmetimiz bağımsızlık ve tarafsızlık, çıkar çatışmalarını önleme, saydamlık, gizlilik ve güvenlik ilkeleriyle diğer hizmetlerimizden bağımsız çalışan bir platformdur. Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerine/bilgilerine http://www.sinavbelgelendirme.com sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sınav ve Belgelendirme konusu Türkiye’de yeni bir konudur. sınavlar doğru amaçlarla, doğru analizlerle ve doğru teknik/yöntemlerle uygulandığında, gücünü korku ve endişeden değil, öğrenmeden ve gelişmeden aldığında ancak faydalı olabilir. Bu noktada en önemli gereklilik sınavın sonunda neyin elde edileceğinin net bir şekilde bilinmesidir. CbyT için sınav yarış, ezber, endişe değil; azim, istek, öğrenme, kendine güven demektir; yani bizdeki çağrışımı ‘verimlilik’dir.

Sınav ve Belgelendirme konusu neden bugünün ihtiyacıdır?İş dünyası artık son derece hızlandı: Hızlı değişimler, hızlı haberleşme, hızlı ulaşım, hızlı üretim… Hız artık hayatımızın her alanını belirliyor ve artık 15 dakikanın bugünkü ile 15 yıl önceki anlamı arasında çok büyük bir fark vardır.

Hızlı ve kaliteli üretim gerekliliği sebebiyle, işverenin istihdam konusundaki kriterlerinin de farklılaşması kaçınılmaz olmuştur.Tıpkı zaman kavramı gibi, iş gücü kavramının da anlamı değişmiştir. İstihdam edilecek kişilerin artık en az bir uzmanlık alanında yetkin olması beklenmektedir. Bilgi beceri ve yetkinlikteki beklentilerin de değişmesiyle, günümüzde, iş gücünün yeterliliklerinin CV yorumlayarak belirlenebilmesi neredeyse imkansız olmuştur. Üretim, ileri teknoloji kullanılan gelişmiş robotlarla gerçekleştirilse bile, insana muhtaçtır. Teknolojideki gelişmeler insan gücünün en önemli kaynak olma gerçeğini değiştirmez; her ne kadar işgücü ihtiyacı azalmış görünse de, çok sayıda nitelikli istihdama olan ihtiyaç da artmıştır. Dolayısıyla, kişilerin yeterlilik düzeyleri ile ilgili beklentiler de buna bağlı olarak oldukça değişmiştir.

Bir işletmede üretimin hangi aşamalarında hangi düzeyde bilgi/beceri ve yetkinliğe ihtiyaç duyulduğunun doğru şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bu tespit yapıldıktan sonra bu aşamalarda doğru kişilerin çalışıp çalışmadığı gözden geçirilmelidir. Bilgi beceri ve yetkinlik düzeylerinin doğru şekilde belirlenmesi ve çalışanların bu belirlemeler doğrultusunda doğru yerlerde istihdam edilmesi verimliliği artıran en önemli unsurlardandır. İşte sınav ve belgelendirmenin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır.

CbyT Sınav ve Belgelendirme konusunun Türkiye için çok önemli olduğu bilinciyle çalışmaktadır. Yaptığımız sınavlar yalnızca teorik bilgiyi değil, pratikteki yeterlilikleri ve yetkinliği de ölçmek üzere dikkatle ve ihtiyaçların analizlerinden yola çıkarak tasarlanmaktadır. Sınavlardan sonra yapılan ölçümlerle sınavın ölçütleri, başarı oranları net olarak ortaya konularak tarafsız ve güvenilir bir değerlendirme sunulmaktadır.

2010 yılında CbyT(Certified by TEGEV) ile Stuttgart IHK ( Stuttgart Sanayi ve Ticaret Odası) arasında imzalanan bir sözleşme ile özel bir projede Stuttgart IHK adına da sınav ve belgelendirme yapmaktayız.

CbyT’nin Sınav Ve Belgelendirme Platformu iki temel başlık altında yürütülmektedir;

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası(AHK) tarafından Mekatronik Sistem Tekniği Sınavlarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme firması olarak hizmet vermekteyiz.

Makine Bakım Seviye 4 ve Mekatronik Sistem Operatörü Seviye 5 mesleklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmek için hazırlıklarını tamamlamış olup başvurularımızı gerçekleştirdik.